Implantat, mätsystem och kvalitetssäkring
Lennart har 25 års erfarenhet av utveckling av medicintekniska produkter. Erfarenhet från ett flertal företagsetableringar ger god förståelse för utmaningarna som ett nytt projekt brottas med både vad det gäller finansiering, patent och valideringsstrategi. Den största utmaningen är inte att göra allt rätt utan att vid varje tillfälle göra rätt saker är ofta bra att tänka på för att nå målen. Lennarts största erfarenheter finns inom implantat, mätsystem och kvalitetssäkring. Han arbetar dessutom med certifiering hos en Noteified body.
 
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se