Produktutveckling innebär allt som genomförs för att föra en idé/prototyp till produktion och ett marknadsinträde.

Produktutveckling av en medicinteknisk produkt kan göras på många olika sätt. Det är produktens avsedda användning, vad man vill hävda på marknaden och risknivån som styr vilken och omfattningen av dokumentation som behöver skapas.
 
ForValue har erfarenheter och kan hjälpa dig att göra rätt saker på rätt nivå i rätt ordning till nytta för ditt företag, men även med hänsyn till olika regelverk och standarder. Oavsett om du vill fortsätta att producera eller licensiera ut produkten är det viktigt att skapa en fullgod dokumentation.
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se