ForValue har ett etablerat kontaktnät med företag, forskninginstitut och universitet, som kan bidra med sin kompetens. Vi har också kontakter med granskande anmälda organ (Notified Bodies) och Myndigheter (Competent Authorities).

Vidare deltar vi i nätverket Medvice som representerar en stor del av den samlade kompetensen inom Life Science i Göteborg.

ForValue hjälper gärna till med kontakter, förhandlingar och samarbetsavtal.
 
 
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se