Vi erbjuder de tjänster som krävs för att driva en produktidé hela vägen till godkännande före marknadsintroduktion. Utöver egen kompetens har nätverket tillgång till en bred kontaktyta mot ytterligare experter, som kan rekryteras in via vårt nätverk. Du som beställare får tillgång till de kompetenser som behövs via en enda kontaktyta, vilket påtagligt förenklar upphandlingen, uppdragsbeskrivningen och höjer kvalitén i slutprodukten.
 
Vi hjälper dig med:
  • Idévärdering
  • QA/RA
  • Myndighetskrav och registreringar EU, FDA mfl
  • Klinisk dokumentation
  • Produktutveckling och IP
  • Kombinationsprodukter med läkemedel
  • Biokompatibilitet (säkerhet/tox)
  • Valideringar
  • Riskanalyser
  • Due diligence
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se