ForValue har lång erfarenhet av medicintekniska produkter i alla klasser. Nedan hittar du några exempel:
  • Nedbrytbara implantat såväl som permanenta
  • Kirurgiska produkter
  • Ortopediska produkter
  • Diagnostikprodukter
  • Terapeutiska produkter
  • Sårvårdsprodukter
  • Tandvårdsprodukter
 
 
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se