Kliniska data kring en produkt behövs alltid, men av olika anledningar i olika sammanhang. Därför kan data genererads på olika sätt; från litteraturstudier eller i kliniska studier.

ForValue kan hjälpa dig lägga upp strategin för insamling av kliniska data utifrån din produkts klassning, avsedd användning, din marknadsföring och var du tänker sälja. Detta gäller såväl data inför marknadsgodkännande som efter marknadsinträdet.
 
Vi har möjlighet att ge dig den lösning som är bäst lämpad för just din situation. Vi har stor erfarenhet från att planera, driva och utvärdera kliniska studier inom många olika indikationer.
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se