Biokompatibilitet är ett begrepp inom medicinteknik och är närbesläktat med säkerhetsvärdering/ toxikologi för läkemedel.

Biokompatibilitet är en produkt/materials förmåga att ge lämplig biologisk respons vid en specifik användning. Biologisk värdering av medicintekniska produkter (ISO10993) är en omfattande standard, men det innebär inte att alla tester som beskrivs behöver genomföras., I vissa fall kan olika former av kemisk/fysikalisk karaktäriseringar räcka, kopplat till erfarenheter av samma material i likvärdig användning.
 
Det finns flera strategiska vägval som ForValue kan hjälpa dig med så du inte gör onödiga, oetiska eller dyra studier. Rätt studier i rätt tid och i rätt omfattning.

ISO 10993 är inte avsedd för effekt/funktions-studier. Säkerhetsstudier kan dock planeras så att man kan få med effektparametrar.
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se