Utveckling av produkt- och affärsidéer inom medicinska tillämpningsområden kräver tillgång till expertis med god kännedom om medicinska, biologiska, tekniska, regulatoriska och marknadsmässiga förutsättningar.

Vi kan erbjuda ett komplett och koordinerat expertteam som självständigt kan genomföra uppdrag. Vår samlade expertis och erfarenhet ger ett mervärde till dig jämfört med att anlita flera separata konsulter.
 
  • Tillgång till ett komplett inarbetat expertteam med operativ branschbakgrund från såväl mindre som större life science företag

  • Minimal belastning för din organisation

  • Optimal kundanpassning

  • Konkreta åtgärdsförslag med konsekvensbedömningar

  • Möjlighet till kontakt med rätt projektmiljö och rekrytering av operativa resurser

  • Access till myndighetskontakter och tagarnätverk
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se