FoU-planering, Biomaterial och Cellbiologi
Med gedigen utbildning inom pre-klinik, tandvård, Ph.D. i biomaterial och cellbiologi samt erfarenhet från den medicintekniska industrin, har Christina erhållit en omfattande erfarenhet av medicintekniska produkter under mer än 30 år. Detta inkluderar studieplanering, kvalitetssäkring/regulatoriska krav, produktutveckling, projekt- och portföljhantering, prekliniska och kliniska undersökningar och IP-stöd. Ett stort antal kontakter i olika forsknings- och industri projekt underlättar snabba, effektiva lösningar och värdefulla kontakter för kunderna.
 
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se