RA och regulatorisk strategi
Regulatorisk strategi är avgörande i ett tidigt skede i utvecklingen av medicintekniska produkter. Man skall bedöma interna, externa och internationella regler och krav och ut ifrån dem hitta den lämpligaste strategin och målet för produkten. Kvalitetssystemet skall också spegla verksamheten och stödja företagets mål mot produkt och marknad. Det krävs kunskap och erfarenhet för att tolka reglerna på rätt sätt och mot de mål man har satt för produkterna. Ett väl analyserad strategi kan mycket väl leda till en snabbare och mindre riskabel väg mot marknaden. Britt har över 25 års erfarenhet av regulatorisk strategi, kvalitetssystem och produktregistreringar i EU och USA både som anställd i olika företag och som konsult.
 
COMPLETE ADVICE
FOR YOUR MEDICAL DEVICE
 
ForValue AB   ·   BioVentureHub   ·   SE-431 83 Mölndal   ·   Sweden
info@forvalue.se